Riadenie používania liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku: z pohľadu BOZP
07/06/2018 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 14 strany

Riadenie používania liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku: z pohľadu BOZP

Keywords:Prevencia úrazov, Vznikajúce riziká, Stres a psychosociálne riziká

Tento článok prináša aktuálne informácie o najnovších trendoch v oblasti rizík BOZP, ktoré predstavuje používanie liekov zvyšujúcich výkonnosť na pracovisku.

Usiluje sa pochopiť širšie súvislosti používania liekov na pracovisku. Konkrétne sa sústreďuje na spoločenské a ekonomické prostredie, v ktorom stúpa pravdepodobnosť užívania takýchto látok, a zamýšľa sa nad tým, ako sa o tejto problematike informuje v médiách.

Zistenia majú slúžiť na podporu diskusie o tejto problematike a zameriavajú sa na dôsledky, ktoré vyplývajú pre manažérov a tvorcov politík.

Download in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme