Vedenie na riadiacej úrovni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – praktická príručka
17/04/2012 Zadajte: Správy 24 strany

Vedenie na riadiacej úrovni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – praktická príručka

Keywords:Prevencia úrazov, Leadership, Hodnotenie rizík, Účasť zamestnancov

Bezpečné a zdravé pracoviská prinášajú podnikom a organizáciám úspech a prosperitu, pričom sú prospešné aj pre širokú spoločnosť. Táto príručka poskytuje vedúcim pracovníkom praktické informácie o tom, ako možno prostredníctvom efektívneho vedenia, zapojenia zamestnancov a priebežného hodnotenia a skúmania zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia, a tým zabezpečiť bezpečné a zdravé fi rmy a organizácie pre všetkých. Vytvorenie predstavy o úrovni ochrany vo fi rme a nápadov na jej zlepšenie umožňuje diagnostická kontrola.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme