Medzinárodné porovnanie nákladov na pracovné úrazy a choroby z povolania
08/09/2017 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 8 strany

Medzinárodné porovnanie nákladov na pracovné úrazy a choroby z povolania

Keywords:Campaign 2016-2017, Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky

Hospodárske výhody bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú jednoznačné ako ešte nikdy predtým. Nové odhady vyplývajúce z medzinárodného projektu ukazujú, že pracovné úrazy a choroby z povolania stoja EÚ každoročne najmenej 476 miliárd EUR. Len samotné náklady vynaložené na liečbu rakoviny súvisiacej s prácou dosahujú 119,5 miliardy EUR.

Výsledky projektu boli v septembri predstavené na XXI. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Singapure a sú k dispozícii na webovom sídle agentúry EU-OSHA vo forme interaktívnej vizualizácie údajov.

V tomto článku sú zhrnuté hlavné zistenia projektu.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme