Interaktívny nástroj na hodnotenie rizík (<i>Interactive Risk Assessment Tool,</i> IRAT) v Írsku: BeSMART
24/09/2018 Zadajte: Prípadové štúdie 5 strany

Interaktívny nástroj na hodnotenie rizík (<i>Interactive Risk Assessment Tool,</i> IRAT) v Írsku: BeSMART

Keywords:OiRA

Všetci zamestnávatelia musia vyhodnotiť riziká svojich pracovných činností a určiť „v rámci toho, čo je primerane predvídateľné“, všetky nebezpečnosti, ktoré môžu spôsobiť nehody alebo zhoršenie zdravia. BeSMART je interaktívny webový nástroj určený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) pri dodržiavaní týchto právnych požiadaviek prostredníctvom prípravy a zaevidovania hodnotení rizík v oblasti BOZP.

V tejto prípadovej štúdii sa opisuje vznik a ďalší vývoj nástroja BeSMART: od jeho vývoja v roku 2010 až po súčasnosť, keď ho využíva vyše štvrtina všetkých írskych MSP, čo predstavuje približne 43 000 zaregistrovaných používateľov. V prípadovej štúdii sa tiež venuje pozornosť výzvam, pokiaľ ide o budúcnosť nástroja BeSMART a ďalších interaktívnych on-line nástrojov na hodnotenie rizika, ako aj faktorom stojacim za jeho úspechom.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme