Informačný list: Karcinogény pri práci
27/09/2019 Zadajte: Informačné letáky 4 strany

Informačný list: Karcinogény pri práci

Keywords:Kampaň 2018-2019, Choroby z povolania, Work-related cancer

Tento informačný list spoločne pripravili všetci partneri Plánu opatrení proti karcinogénom. Poskytuje prehľadné praktické rady o tom, ako predchádzať rizikám súvisiacim s karcinogénmi na pracovisku. V podobe stručnej príručky slúži na každodenné používanie a na úvod vymedzuje karcinogénne látky na pracovisku a vykresľuje riziká, ktoré prinášajú.

Venuje sa aj osobitným zákonným požiadavkám, ako je hodnotenie rizík, poradie prevenčných opatrení týkajúcich sa karcinogénnych látok a najvyšších prípustných hodnôt expozície pri práci. Poskytuje aj informácie o opatreniach údržby a pri mimoriadnych udalostiach a opisuje, ako rozpoznať zamestnancov v mimoriadne rizikových situáciách.

Obsahuje odkazy na užitočné nástroje, usmernenia a informácie o Pláne opatrení proti karcinogénom, čiže všetko, čo potrebujete na riadenie rizík spojených s karcinogénmi pri práci.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | FI | FR | IS | LT | MT | NL | NO | PT | SK | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme