Informačný leták: Praktické nástroje a usmernenia k nebezpečným látkam na pracoviskách
03/10/2018 Zadajte: Informačné letáky 4 strany

Informačný leták: Praktické nástroje a usmernenia k nebezpečným látkam na pracoviskách

Keywords:OSH professionals, Nebezpečné látky, Kampaň 2018-2019

Tento informačný leták ponúka poradenstvo v súvislosti s dostupnými nástrojmi a usmerneniami na pomoc zamestnávateľom a zamestnancom pri kontrole rizík, ktoré vyplývajú z nebezpečných látok na pracovisku. Používaním nástrojov a usmernení, ktoré sú už k dispozícii, môžete ušetriť čas, a oboznámiť sa aj s praktickými spôsobmi, ako znížiť vystavenie zamestnancov nebezpečným látkam.

Informačný leták odkazuje na novú databázu zdrojov agentúry EU-OSHA, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 700 nástrojov a zdrojov v mnohých jazykoch. Databáza ponúka niekoľko možností filtrovania, aby používatelia mohli nájsť nástroje, ktoré sú pre nich najužitočnejšie.

Download in:CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | LV | NL | RO

Ďalšie publikácie o tejto téme