Vplyv využívania exoskeletonov na bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci
27/08/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 10 strany

Vplyv využívania exoskeletonov na bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci

Keywords:Vznikajúce riziká

V tomto diskusnom dokumente sa skúma úloha, ktorú môžu zohrávať exoskeletony v budúcnosti, ako aj vplyv ich využitia na bezpečnosti a ochranu zdravia pracovníkov. Rovnako sa pozornosť venuje ich úlohe pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy, pričom sa nezabúda na možné riziká, ktoré by mohli vzniknúť pri ich využití v rôznych oblastiach.

V dokumente sa potvrdzuje neistota spojená s účinkami využívania exoskeletonov na zdravie a ťažkosti pri definovaní jednotných certifikačných kritérií a poukazuje sa na potreby rozsiahlejších štúdií. Rozoberá sa tu aj hierarchia prevencie pri navrhovaní budúcich pracovísk a pri tvorbe ergonomického pracovného prostredia sa nespolieha na exoskeletony.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme