Riziká pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku: spoločná analýza troch veľkých prieskumov
25/05/2017 Zadajte: Správy 62 strany

Riziká pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku: spoločná analýza troch veľkých prieskumov

Keywords:ESENER

Táto správa prináša hlavné zistenia spoločnej analýzy výsledkov druhého Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2) agentúry EUOSHA, modulu ad hoc Výberového zisťovania pracovných síl 2013 o pracovných úrazoch a iných pracovných zdravotných problémoch úradu Eurostat a 6. európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS).

Jej cieľom je poskytnúť komplexný prehľad stavu BOZP v Európe porovnaním perspektívy organizácie na riadenie rizík a informovanosť o rizikách a perspektívy zamestnancov na expozíciu rizikám a opatrenia BOZP.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme