Zaobchádzanie s fumigovanými kontajnermi v prístavoch – zdravotné riziká a postupy prevencie
21/11/2018 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 10 strany

Zaobchádzanie s fumigovanými kontajnermi v prístavoch – zdravotné riziká a postupy prevencie

Keywords:Hodnotenie rizík, Choroby z povolania, Nebezpečné látky

V tejto správe sa skúmajú možné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s kontajnermi v prístavoch, ktoré boli fumigované pesticídmi.

Autori analyzovali medzinárodné právne predpisy a literatúru (vedecké publikácie, ako aj usmernenia a články), identifikovali riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a opísali praktické príklady preventívnych opatrení a stratégií. Ich záverom je, že v našich znalostiach i postupoch v oblasti prevencie existujú významné medzery. Tento problém sa často i podceňuje, a to z dôvodu nedostatočného zaznamenávania nežiaducich účinkov na zdravie, ale aj preto, že fumigované kontajnery sú zriedkakedy označované správne.

Autori odporúčajú, aby sa priorita kládla na kontrolné opatrenia, ako napr. posúdenie rizika kontajnerov pred ich otvorením, rutinné kontroly kontajnerov prichádzajúcich do prístavov a opatrenia na presadzovanie pravidiel týkajúcich sa označovania kontajnerov.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme