Ekologické pracovné miesta, nové riziká? Nové a vznikajúce riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v odvetví elektrickej energie
16/07/2014 Zadajte: Správy 36 strany

Ekologické pracovné miesta, nové riziká? Nové a vznikajúce riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v odvetví elektrickej energie

Keywords:Vznikajúce riziká, zelené pracovné miesta

V tejto správe je opísaný seminár, založený na prognostickom projekte agentúry EU-OSHA, ktorý sa uskutočnil 20. marca 2014 v Bruseli, pre európsky odvetvový výbor pre sociálny dialóg (SSDC) v oblasti elektrickej energie. Ciele boli: 1. zapojiť sa do diskusie o nových a vznikajúcich rizikách v odvetví elektrickej energie s členmi SSDC v oblasti elektrickej energie v nadväznosti na prognostický projekt agentúry EU-OSHA. 2. stimulovať ich záujem o zistenia projektu relevantné pre ich odvetvie a 3. preukázať, ako sa dajú použiť scenáre na predpokladanie nových a vznikajúcich rizík a využívať politické možnosti na ich riešenie.

Download in:EN | SK

Ďalšie publikácie o tejto téme