Budúcnosť práce: lieky zvyšujúce výkon
20/11/2015 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 5 strany

Budúcnosť práce: lieky zvyšujúce výkon

Keywords:Emerging risks

Použitie liekov na nelekárske účely ako prostriedkov na posilnenie kognitívnych schopností sa stáva v niektorých skupinách pracovníkov štandardom. Vzhľadom na čoraz konkurenčnejšiu spoločnosť a pracovné prostredie sa očakáva, že používanie týchto liekov bude v budúcnosti rásť, hoci ich dlhodobé účinky na pracovníkov sú stále neznáme. V tomto článku sa opisuje, čo lieky zvyšujúce výkon sú, ich súčasné rozšírenie využívania a účinky, ako aj ich možné dôsledky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme