Úloha veľkých dát a strojového učenia pre budúcnosť účinných kontrol bezpečnosti a ochrany zdravia
15/05/2019 Zadajte: Dokumenty na rokovanie 6 strany

Úloha veľkých dát a strojového učenia pre budúcnosť účinných kontrol bezpečnosti a ochrany zdravia

Keywords:ICT/digitalisation

Tento článok sa zameriava na spôsob, ako by mohli inšpektoráty práce využiť veľké dáta na efektívny výber inšpekcií BOZP. Približujte, ako úrady v súčasnosti vyberajú kontrolované subjekty a používajú digitálne technológie na identifikáciu vysokorizikových podnikov.

Skúmajú sa praktické použitia príslušných technológií praxi, ako je napríklad nástroj vyvinutý nórskym inšpektorátom práce, ktorým má byť pri identifikovaní mimoriadne rizikových podnikov veľmi spoľahlivý.

V článku sa poukazuje aj na problematické oblasti, pričom záverom je, že ideálnym riešením pre výber na základe posudzovania rizík je kombinácia umelej a ľudskej inteligencie.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme