Factsheet 72 - Poruchy krku a horných končatín súvisiace s prácou
02/07/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 72 - Poruchy krku a horných končatín súvisiace s prácou

Keywords:Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Takmer dve tretiny pracujúcich v EÚ uvádzajú, že vykonávajú opakované pohyby rúk a ramien a jedna štvrtina uvádza, že sú vystavení vibráciám z náradia – čo sú významné rizikové faktory pre poruchy krku a horných končatín súvisiacich s prácou. U mnohých pracujúcich sa v celom rade povolaní rozvinú poruchy krku a horných končatín, ktoré sú najbežnejšou formou chorôb z povolania v Európe a predstavujú vyše 45 % všetkých chorôb z povolania.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme