fs63ew06_sk
15/05/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

fs63ew06_sk

Keywords:BOZP a mladí ľudia

Pracujú vaše deti v bezpečnom prostredí? Ste si istí, že niekto na nich dozerá? Tento informačný leták vám umožní oboznámiť sa s opatreniami týkajúcimi sa bezpečnosti a zdravia pri práci, ktoré by mali prijať zamestnávatelia osobitne kvôli mladým zamestnancom. Zároveň bude cennou pomôckou, keď budete vašim deťom vysvetľovať, ako predchádzať úrazom na pracovisku.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme