fs62ew06_sk
15/05/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

fs62ew06_sk

Keywords:BOZP a mladí ľudia

Podľa európskych štatistík je miera pracovných úrazov u mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov o 50 % vyššia než v akejkoľvek inej skupine zamestnancov. K tomuto vysokému počtu nehôd prispieva nedostatok adekvátneho dohľadu. Mladí ľudia v práci nie sú dostatočne oboznámení so svojou prácou, svojím okolím a s tým spojenými rizikami. Chýbajúca skúsenosť môže mať za následok to, že nerozpoznajú riziká, alebo že im nebudú venovať dostatočnú pozornosť. Pre prácu ľudí do 18 rokov existujú osobitné obmedzenia. Mladí ľudia preto budú okrem školenia zrejme potrebovať viac dohľadu ako dospelí. Týka sa to študentov na brigáde, praxi či školení i začínajúcich zamestnancov.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme