Factsheet 82 - BOZP v školských osnovách – cinnosti clenských štátov Zhrnutie správy
22/09/2009 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 82 - BOZP v školských osnovách – cinnosti clenských štátov Zhrnutie správy

Keywords:Prenikanie BOZP do vzdelania, BOZP a mladí ľudia

Na podporu vzdelávania v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v školách a na vysokých školách treba, aby sa toto vzdelávanie formálne schválilo v požiadavkách pre ucebné osnovy. V správe sa hodnotí, ako clenské štáty zahrnuli vzdelávanie o BOZP a rizikách do svojich vnútroštátnych ucebných osnov.1

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme