Informačný leták 78 – Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: správa o prevencii. Zhrnutie
08/02/2008 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Informačný leták 78 – Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: správa o prevencii. Zhrnutie

Keywords:Campaign 2020-2022, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším problémom súvisiacim s prácou v Európe – 25 % zamestnancov v rámci 27 členských štátov EÚ uvádza, že trpí bolesťami chrbtice, a 23 % sa sťažuje na bolesti svalov. Na prvom mieste je potrebné prijať preventívne opatrenia. Pre zamestnancov, ktorí už trpia ochoreniami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, je však problematické udržať si schopnosť vykonávať zamestnanie, dokázať naďalej pracovať a v prípade potreby sa zaradiť do nového pracovného prostredia. V tomto informačnom letáku sa upozorňuje na hlavné zistenia správy o prevencii Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zameranej na prevenciu ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako aj na vývoj a pokrok, ktorý sa v tejto oblasti dosiahol od predchádzajúcej kampane týkajúcej sa ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy, ktorá sa uskutočnila v roku 2000. Správa pozostáva z dvoch častí: aktuálneho prehľadu odbornej literatúry týkajúcej sa opatrení na prevenciu rizík ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku a 15 prípadových štúdií, ktoré slúžia na ilustráciu toho, ako sa tieto problémy riešia na úrovni pracoviska.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme