Factsheet 73 - Problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy
03/07/2007 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Factsheet 73 - Problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy

Keywords:Campaign 2020-2022, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú najčastejší problém súvisiaci s prácou v Európe. Takmer 24 % zamestnancov z EÚ-25 uvádza, že trpí bolesťami chrbta a 22 % sa sťažuje na bolesti svalov. Obidva problémy sa častejšie vyskytujú v nových členských štátoch, 39 % v nových a 36 % starých členských štátoch. Ochorenia podporno-pohybovej sústavy spôsobujú nielen osobné utrpenie a výpadok príjmov, ale predstavujú aj nezanedbateľné náklady pre podniky a národné hospodárstva. Aj keď tieto ochorenia môžu postihnúť každého zamestnanca, možno im predchádzať hodnotením pracovných úkonov, zavedením preventívnych opatrení a kontrolovaním účinnosti týchto opatrení. „Obmedzte záťaž“ je téma Európskej kampane 2007, ktorá je venovaná poškodeniam podporno-pohybovej sústavy. Táto kampaň bude rozvíjať činnosti v oblasti ochorení podporno-pohybovej sústavy, ktoré sa začali počas prvého európskeho týždňa v roku 2000, "Otočte sa chrbtom k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy" a bude určená pre všetky členské štáty EÚ a EZVO.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme