Informačný leták 100 – Európske politiky a príklady osvedčených postupov týkajúce sa legionely a legionárskej choroby
28/09/2011 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Informačný leták 100 – Európske politiky a príklady osvedčených postupov týkajúce sa legionely a legionárskej choroby

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Údržba

Legionárska choroba sa zvyčajne skôr považuje za otázku verejného zdravia ako za záležitosť týkajúcu sa ochrany zdravia pri práci. Napriek tomu často postihuje zamestnancov na miestach s vysokým rizikom prepuknutia nákazy (medzi ktoré patria priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na tvorbu hmly, zubárske ordinácie, ropné a plynové stanice na mori, autoumyvárne, zariadenia zdravotnej starostlivosti, kúpele a hotely). V tomto informačnom letáku sú zhrnuté aspekty vystavenia legionele pri práci. Vychádza z prehľadu európskych politík týkajúcich sa legionely a legionárskej choroby, ako aj z prípadových štúdií o spôsobe kontroly rizík súvisiacich s legionelou.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme