Výťah – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy: súvislosť s psychosociálnymi rizikovými faktormi v práci

Keywords:

Historicky sa úsilie o zníženie rizika poškodení podporno-pohybovej sústavy pri práci zameriavalo na faktory fyzickej práce. Dôležitý je však aj vzťah medzi týmito poškodeniami a psychosociálnymi faktormi, ako je nadmerné pracovné zaťaženie a chýbajúca podpora. Psychosociálne riziká môžu vyvolať a zhoršovať poškodenia podporno-pohybovej sústavy a medzi týmito poškodeniami a psychosociálnymi faktormi môže existovať príčinný vzťah.

Vzhľadom na prebiehajúcu kampaň Zdravé pracoviská sa v tomto dobre načasovanom prehľade odbornej literatúry skúmajú dôkazy o súvislosti medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Uvádzajú sa v ňom odporúčania na účinné prístupy k prevencii týchto poškodení a diskutuje o tom, ako môžu zamestnávatelia pomôcť zotavujúcim sa zamestnancom pri rehabilitácii a návrate do práce.

Prevziať in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |