Výťah – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí: prevalencia, rizikové faktory, preventívne opatrenia

Keywords:

V spojitosti s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sa realizovalo už mnoho výskumov, väčšina správ sa však zameriava na dospelých. Tento predbežný prehľad je zameraný na prieskum v populácii detí a mladých ľudí, a to v období pred vstupom a po vstupe na trh práce.

Keďže mnoho problémov s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sa objavuje v detstve, je dôležité zistiť, ako im možno predchádzať už v ranom veku. Na rozvoj poškodení podporno-pohybovej sústavy vplýva veľa faktorov. Medzi nimi sú fyzické faktory (napr. obezita, nedostatok spánku, dlhé intervaly sedenia), sociálno-ekonomické faktory a individuálne faktory (napr. pohlavie, vek). Tento prehľad zisťuje, ako uvedené faktory ovplyvňujú poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí, ako im možno predchádzať a akým spôsobom by sa mohlo dobré zdravie podporno-pohybovej sústavy stať neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania.

Prevziať in: cs | de | en | es | is | it | pl | pt |