Výťah –  Riadenie psychosociálnych rizík na pracoviskách v Európe: dôkazy z druhého Európskeho prieskumu podniku o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2)
22/06/2018 Zadajte: Správy 9 strany

Výťah – Riadenie psychosociálnych rizík na pracoviskách v Európe: dôkazy z druhého Európskeho prieskumu podniku o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2)

Keywords:ESENER

V správe sa skúmajú prekážky a stimuly riadenia psychosociálnych rizík na pracovisku a vplyv rozličných faktorov na vnútroštátnej a podnikovej úrovni. Vystavenie pracovníkov psychosociálnym rizikám neustále rastie. Úroveň rizika a efektivita riadenia rizík však závisí od odvetvia a krajiny.

Zo zistení kvantitatívnej analýzy údajov prieskumu ESENER-2, kombinovaných s inými špecifickými údajmi z jednotlivých krajín, vyplýva, že situácia a pomery v konkrétnej krajine, ako je kultúra, ekonomika a opatrenia v oblasti BOZP iniciované sociálnymi partnermi, súvisia s úrovňou riadenia psychosociálnych rizík na pracovisku. Súčasne sa ukazuje, že spolupráca manažmentu a účasť pracovníkov sa javia byť najúčinnejšími stimulmi pri riadení psychosociálnych rizík bez ohľadu na situáciu v konkrétnej krajine. Rozoberajú sa aj praktické dôsledky týchto zistení.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme