Výťah –  Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách v Európe – dôkazy z druhého Európskeho prieskumu podniku o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2)
15/02/2018 Zadajte: Správy 7 strany

Výťah – Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách v Európe – dôkazy z druhého Európskeho prieskumu podniku o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

V správe sa opisuje spôsob, akým zástupcovia zamestnancov v podnikovom riadení BOZP spolu so svojím vedením zaviazaným k BOZP môžu výrazne zvýšiť pravdepodobnosť uplatňovania osvedčených postupov v podniku.

Takisto sa v nej poukazuje na potrebe pomôcť mikropodnikom a malým podnikom (MMP) pri BOZP v súlade so strategickým rámcom EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020, ako aj Európskym pilierom sociálnych práv.

Tendencia organizácií zameriavať sa vo väčšej miere skôr na tradičné bezpečnostné aspekty BOZP ako na zdravotné a psychosociálne riziká bola takisto označená ako oblasť, ktorá si vyžaduje pozornosť, predovšetkým medzi MMP v určitých odvetviach.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL

Ďalšie publikácie o tejto téme