Ex-post hodnotenie druhého európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík
01/03/2018 Zadajte: Správy 136 strany

Ex-post hodnotenie druhého európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík

Keywords:ESENER

V tejto správe sa uvádzajú zistenia ex-post hodnotenia druhého európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2). Správou sa napĺňa povinnosť vyhodnotiť najväčšie projekty agentúry EU-OSHA, aby sa preukázalo primerané využívanie zdrojov.

Okrem iného sa v správe sa venuje pozornosť návrhu výskumu, realizácie prieskumu a jeho zviditeľneniu, pričom sa použilo deväť kritérií hodnotenia.

Použité metódy predstavujú kombináciu teoretického výskumu a rozhovorov, ako aj diskusií v rámci tematických skupín so zainteresovanými stranami, zamestnancami agentúry EU-OSHA a výskumnými pracovníkmi. Súčasťou hodnotenia sú odporúčania pre návrh výskumu a vykonávanie prieskumu ESENER-3, ako aj jeho komunikačnej stratégie.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme