Politická správa o ESENER 2019
07/05/2020 Zadajte: Správy 64 strany

Politická správa o ESENER 2019

Keywords:ESENER, Microenterprises, Policy Makers

Táto publikácia obsahuje súhrn hlavných zistení prieskumu ESENER 2019 a opisuje rizikové faktory, ktoré najviac ohrozujú pracoviská, mieru účasti zamestnancov na opatreniach na riešenie týchto otázok, ako aj dôvody, prečo pracoviská riadia alebo neriadia bezpečnosť a ochranu zdravia. Po prvý raz z výsledkov vyplýva, ako sa situácia v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom z roku 2014 zmenila. Súčasťou výsledkov je aj časť venovaná novej problematike digitalizácie.

Výsledky tohto prieskumu majú význam okrem iných aj pre tvorcov politík a zamestnávateľov, pretože im pomáhajú pochopiť, aké opatrenia treba prijať na pracoviskách na lepšiu ochranu zamestnancov a zabezpečenie ich dobrých podmienok.

Download in:EN

Ďalšie publikácie o tejto téme