E-fact 62 – Bezpečná údržba – Práca so zhotoviteľmi a subdodávateľmi
15/11/2012 Zadajte: Informácie online 9 strany

E-fact 62 – Bezpečná údržba – Práca so zhotoviteľmi a subdodávateľmi

Keywords:Prevencia úrazov, Vznikajúce riziká, Údržba

Údržba je všeobecný pojem pre rozmanité úlohy vykonávané vo všetkých odvetviach a všetkých druhoch pracovného prostredia. Opravná, ako aj preventívna údržba je zvyčajne doplnkovou činnosťou, ktorou podniky na základe zmluvy poverujú externých poskytovateľov služieb. V závislosti od pracovného prostredia a vykonávanej činnosti sú pracovníci údržby vystavení rôznym nebezpečenstvám a rizikovým faktorom. Niektoré z týchto rizikových faktorov ovplyvňujú zdravie zamestnancov najmä z dlhodobého hľadiska, zatiaľ čo iné sú príčinou pracovných úrazov.

Download in:CS | EL | EN | FI | HU | LT | LV | MT | SK

Ďalšie publikácie o tejto téme