Pozor, nebezpečenstvo: chemikálie! Vysvetlenie výstražných piktogramov
01/10/2012 Zadajte: Propagačný materiál 2 strany

Pozor, nebezpečenstvo: chemikálie! Vysvetlenie výstražných piktogramov

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Napo

Piktogramy na označovanie chemických produktov sa zmenili. Zistite viac o týchto piktogramoch a vyhnite sa poraneniam a ochoreniam na pracovisku. Chemické produkty sa v práci používajú každý deň – nielen v továrňach, ale aj pri práci na stavenisku alebo v kanceláriách – napríklad aj v prostriedkoch na čistenie, vo farbách atď. Nariadením EÚ z roku 2009 o klasifikácia, označovanie a balenie (CLP) sa zaviedli nové výstražné piktogramy. Piktogramy kosoštvorcového tvaru označujú charakter nebezpečenstva(-iev) spojeného(-ých) s používaním nebezpečnej látky alebo zmesi. Na označeniach výrobkov sú piktogramy doplnené o signálne slová, výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia, ako aj o informácie o výrobku a jeho dodávateľovi. Naučte sa s Napom, ako udržať bezpečnosť na pracovisku!

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme