Country report - SPAIN: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2
04/04/2017 Zadajte: Správy 52 strany

Country report - SPAIN: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Keywords:ESENER, Policy Makers, Účasť zamestnancov

Štúdia sa zameriava na zastupovanie záujmov zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia tak, ako ho poznajú samotní zástupcovia, ich kolegovia z radov zamestnancov a ich zamestnávatelia a manažéri. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s týmito účastníkmi v 143 rôznych podnikoch v siedmich členských štátoch EÚ: Belgicku, Estónsku, Grécku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku a Švédsku.

Veľká väčšina podnikov sa zapojila do prieskumu v rámci ESENER-2. Boli vyberané rovnomerne z troch hlavných sektorov (súkromnej výroby, verejného sektora a súkromných služieb) a z troch veľkostí podnikov (malých, stredných a veľkých). Analýzu dopĺňal prieskum literatúry a ďalšie rozhovory s informátormi v kľúčových organizáciách, ako aj ďalšia kvantitatívna analýza relevantných údajov ESENER-2.

Download in:EN | ES

Ďalšie publikácie o tejto téme