Pripomíname si 25 rokov spolupráce pre bezpečnú a zdravú Európu
04/04/2019 Zadajte: Propagačný materiál 2 strany

Pripomíname si 25 rokov spolupráce pre bezpečnú a zdravú Európu

Keywords:25th Anniversary, Podnik

Rok 2019 je 25. rokom činnosti EU-OSHA, ako aj jej úsilia o bezpečnejšie a zdravšie pracoviská v Európe v spolupráci s rozsiahlou sieťou partnerov.

Tento propagačný materiál prináša základné informácie o fungovaní agentúry. Sú v ňom predstavené jej hlavné ciele, tripartitný spôsobom fungovania, kľúčoví partneri a príjemcovia.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme