Sprievodca kampaňou
20/04/2020 Zadajte: Kampaň/Propagačné materiály 36 strany

Sprievodca kampaňou

Keywords:Campaign 2020-2022

V tomto sprievodcovi kampaňou agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská znižujú záťaž na roky 2020 – 2022 sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa do kampane mohli zapojiť, vrátane dôležitých dátumov a odkazov na užitočné zdroje. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou postihujú zamestnancov v Európe mimoriadne často a pre zamestnávateľov by preto by ich prevencia a účinné riadenie mali patriť medzi najvyššie priority.

Sprievodca obsahuje prípadové štúdie a praktické odporúčania, pričom poukazuje na skutočnosť, že pri vytváraní silnej kultúry predchádzania rizikám zohráva kľúčovú úlohu spolupráca medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Zameriava sa aj na význam včasnej intervencie a pomoci zamestnancom s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy pri návrate do práce a zároveň ponúka odpovede na otázky, kto je obzvlášť ohrozený a prečo je dôležité podporovať zdravú podporno-pohybovú sústavu od útleho veku.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme