Umelá inteligencia, pokročilá robotika a automatizácia pracovných úloh: taxonómia, politiky a stratégie v Európe

Keywords:

Umelá inteligencia a robotické systémy neustále menia pracovisko. Zintenzívňuje sa diskusia o tom, ako vplývajú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Systémy založené na umelej inteligencii a pokročilá robotika, ktoré sa používajú na automatizáciu úloh, predstavujú pre BOZP príležitosti aj výzvy a súčasne vytvárajú aj úplne nové riziká a prínosy.

Je dôležité vypracovať vymedzenie a spoločné chápanie systémov založených na umelej inteligencii a pokročilej robotiky, ktoré budú všeobecne akceptovať všetky zainteresované strany. 

V tomto informačnom dokumente sa predstavuje taxonómia ich použitia na pracovisku a v oblasti BOZP na základe prístupu založeného na úlohách. Slúži ako základ pre budúce úsilie zamerané na štruktúrovanie a posudzovanie príležitostí a výziev v oblasti BOZP v súvislosti so systémami založenými na umelej inteligencii a v súvislosti s pokročilou robotikou a automatizáciou úloh. 

Tento informačný dokument poskytuje aj prehľad politík a stratégií týkajúcich sa automatizácie úloh systémami založenými na umelej inteligencii a pokročilou robotikou. 

Prevziať in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |