Výročná správa za rok 2017 – Zhrnutie
14/06/2018 Zadajte: Výročné správy a iné publikácie organizácie 8 strany

Výročná správa za rok 2017 – Zhrnutie

Keywords:Podnik, Corporate strategies and work programmes

Dosiahnuté úspechy a ciele do budúcnosti

Výročná správa EU-OSHA za rok 2017 predstavuje výsledky hlavných projektov agentúry a prináša prehľad cieľov do budúcnosti. Medzi dôležité činnosti v roku 2017 patrilo dokončenie druhého ročníka Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík, záverečný samit v Bilbau, ktorým sa ukončila kampaň za zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017, a začatie príprav na kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky.

Agentúra je stále veľmi dobre viditeľná na vnútroštátnej, európskej aj medzinárodnej úrovni, keďže počas roka organizuje rôzne podujatia a zúčastňuje sa na mnohých podujatiach. Agentúra spolupracovala na projektoch s inými orgánmi EÚ, naďalej sa podieľala na pláne opatrení EÚ proti karcinogénom a získala cenu európskeho ombudsmana za dobrú správu.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ďalšie publikácie o tejto téme