Starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták
05/10/2016 Zadajte: Informačné letáky 2 strany

Starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – informačný leták

Tento informačný leták vychádza z prehľadu a prináša kľúčové závery týkajúce sa udržateľnej práce tým, že zohľadňuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily. Opisujú sa v ňom všeobecné zmeny súvisiace s vekom, s ktorými sa stretávame, ale zdôrazňujú sa rozdiely medzi jednotlivcami. Uvažuje sa o dosahoch týchto zmien na BOZP a udržateľnú prácu, ako aj o tom, aké je dôležité pri hodnotení rizík vychádzať skôr z fyzických schopností než z veku. Rozoberajú sa úspešné opatrenia prevencie rizík a podpory udržateľnej práce počas celého života a venuje sa pozornosť významu integrovaných systémov BOZP. A napokon sa identifikujú medzery vo výskume, pričom sa zdôrazňujú oblasti, na ktoré by sa mal výskum zamerať v budúcnosti.

Na prevzatie
download