Rady pre zamestnávateľov v súvislosti s návratom do práce pre pracovníkov s rakovinou
25/05/2018 Zadajte: Propagačný materiál 2 strany

Rady pre zamestnávateľov v súvislosti s návratom do práce pre pracovníkov s rakovinou

Keywords:Rehabilitácia

V tomto letáku sa poskytuje podrobné usmernenie pre zamestnávateľov k tomu, čo majú urobiť, keď je ich pracovníkovi diagnostikovaná rakovina.

Odporúčania sa týkajú štyroch rôznych fáz po stanovení diagnózy: informovanie zamestnávateľa zo strany pracovníka o tejto lekárskej diagnóze, obdobie liečby, plánovanie návratu do práce zamestnanca a samotný návrat do pracovného procesu.

Pre každú z týchto fáz sa uvádzajú dôležité aspekty, na ktoré je potrebné prihliadať v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, povinnosťami zamestnávateľa a akýmikoľvek ďalšími témami, ktoré je potrebné prediskutovať so zamestnancami.

Na prevzatie
download

Ďalšie publikácie o tejto téme