Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka Tlač a médiá Tlačové správy
Informácie
The PressRelease you are looking for has been deleted.

Tlačové správy

Nahor
Výnimočné príklady riadenia stresu pri práci ocenené pri slávnostnom odovzdávaní cien za dobrú prax - 27. 04. 2015

V predvečer Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (28. apríl) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) zorganizovala slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax v oblasti zdravých pracovísk, ktoré sa konalo v lotyšskej Rige. Tieto ceny sú dôkazom toho, že osvojenie správnych postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prináša pozitívne výsledky, a zároveň stavajú do popredia vzorové príklady aktívneho riadenia stresu a psychosociálnych rizík na pracovisku.

Uznanie pre najlepšie európske spoločnosti a organizácie za riadenie pracovného stresu - 05. 03. 2015

EU-OSHA, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vyjadrila uznanie viac ako sto európskym spoločnostiam a združeniam, ktoré spojili svoje sily s agentúrou v boji proti pracovnému stresu.  Tým že sa tieto organizácie stali oficiálnymi partnermi kampane s názvom Zdravé pracoviská bez stresu, významne prispievajú k tomu, aby boli pracoviská v Európe zdravšie a bezpečnejšie.

Svetový deň boja proti rakovine: v novej správe sa zdôrazňujú spôsoby zlepšenia prevencie rakoviny súvisiacej s prácou - 04. 02. 2015

V dnešný Svetový deň boja proti rakovine sa svet spája v boji proti rakovine. Cieľom správy o rakovine súvisiacej s prácou, ktorú vypracovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), je riešiť túto problematiku tak, že sa vyhodnotia súčasné metódy posudzovania.

Agentúra EU-OSHA uvádza bezplatné elektronické usmernenie k riadeniu stresu a psychosociálnych rizík pri práci - 27. 11. 2014

V rámci kampane Zdravé pracoviská bez stresu Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes uverejnila elektronické usmernenie k riadeniu stresu a psychosociálnych rizík. Stres je významným problémom bezpečnosti a ochrany zdravia a pri práci (BOZP) približne v 80 % európskych podnikov a je jednou z hlavných príčin stratených pracovných dní v Európe. Menej ako tretina európskych podnikov však má zavedené postupy na riešenie stresu súvisiaceho s prácou. Elektronické usmernenie je praktický nástroj na pomoc zamestnávateľom a zamestnancom, najmä v malých podnikoch, aby lepšie chápali a zvládali stres a psychosociálne riziká.

Francúzsky film Harvest získava filmovú cenu kampane Zdravé pracoviská v Lipsku. - 10. 11. 2014

Víťaz filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská za rok 2014 bol oznámený a porota vybrala film Paula Lacoste Harvest. Teraz, po šiestich rokoch podporovania tohto ocenenia, ktoré sa prezentuje na Medzinárodnom filmovom festivale dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku (DOK Leipzig), Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) bude premietať tento film po celej Európe s cieľom zvyšovať informovanosť o otázkach bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zdravotníctve sa spája s vysokou kvalitou starostlivosti o pacientov - 30. 10. 2014

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uverejňuje správu o súčasných a vznikajúcich rizikách v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v zdravotníctve. Dôležitým prvkom správy je jej zameranie na predtým opomínanú oblasť – starostlivosť v komunite a domácu starostlivosť.

Tentoročný Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zameraný na riadenie stresu súvisiaceho s prácou - 20. 10. 2014

V tomto týždni sa začína Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2014, ktorý patrí k hlavným bodom kampane Zdravé pracoviská. V čase od 20. do 24. októbra sa budú pri tejto príležitosti konať po celej Európe stovky podujatí. V súlade s aktuálnou témou – Zdravé pracoviská bez stresu – je cieľom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a jej partnerov podnietiť Európu k tomu, aby sa predmetom diskusií stal stres a psychosociálne riziká na pracovisku, ako aj spôsob, ako proti nim môžeme spolu bojovať.

V novej správe sa poukazuje na to, ako zdravé pracoviská odbúravajú stres - 16. 10. 2014

Jedna štvrtina zamestnancov v Európe uvádza, že v práci pociťujú stres neustále alebo väčšinou, a podobná časť hovorí, že práca má nepriaznivý vplyv na ich zdravie. Psychosociálne riziká – napríklad monotónne úlohy, vysoká intenzita práce, krátke termíny, nepomer medzi prácou a voľným časom, násilie a obťažovanie zo strany verejnosti alebo kolegov – prispievajú k pracovnému stresu. Nová správa publikovaná ako súčasť celoeurópskej kampane Zdravé pracoviská bez stresu poskytuje široký prehľad o psychosociálnych rizikách na európskych pracoviskách a obsahuje príklady riešení na politickej úrovni aj na úrovni spoločnosti, pričom všetky sú doplnené príkladmi z reálneho života a prípadovými štúdiami.

Agentúra EU-OSHA predstaví nový výskum, nástroje a zdroje na najväčšej svetovej udalosti zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. - 20. 08. 2014

Agentúra EU-OSHA sa zúčastní na XX. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý sa bude konať vo Frankfurte, v Nemecku od 24. do 27. augusta, a bude vystavovať v rámci pridruženého predajného veľtrhu Arbeitsschutz Aktuell od 25. do 28. augusta.

Prichádza OSHwiki – nová webová platforma na prepojenie komunity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 25. 08. 2014

OSHwiki je prvou webovou platformou, ktorá umožňuje používateľom vytvárať, spolupracovať a deliť sa o skúsenosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) vo všetkých jazykoch. Je to nový spôsob, ako prepojiť on-line komunitu BOZP, zameraný na podporu vládnych organizácií vlády, jednotlivých priemyselných odvetví a organizácií zamestnancov pri zaisťovaní bezpečných a zdravých pracovísk. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes sprístupní stránku OSHwiki na XX. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 2014 vo Frankfurte v Nemecku.

Zdravé pracoviská bez stresu: do kampane agentúry EU-OSHA 2014 – 2015 sa zapojilo viac ako 60 organizácií z celej Európy - 18. 06. 2014

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes predstavila prvú vlnu oficiálnych partnerov kampane EÚ pre svoju kampaň na obdobie rokov 2014 – 2015 s názvom Zdravé pracoviská bez stresu (#EUmanagestress). Partneri kampane pochádzajú z rôznych odvetví v celej Európe a patria medzi nich združenia zamestnávateľov a zamestnancov, technologické platformy, mimovládne organizácie a nadnárodné spoločnosti. Pridali sa k nim aj mediálni partneri kampane, ktorí sa zaviazali, že zdôraznia význam riadenia stresu a psychosociálnych rizík pri práci.

Spolupráca v záujme úspechu: výročná správa agentúry EU-OSHA za rok 2013 - 16. 06. 2014

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vo svojej výročnej správe za rok 2013 uviedla, že pokračovala v úspešnom propagovaní hospodárskych výhod investovania do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že poukázala na význam vzájomnej spolupráce.

Pracovný stres – Kampaň agentúry EU-OSHA vyzýva zamestnávateľov a zamestnancov, aby spoločne riešili problémy týkajúce sa pracovného stresu - 07. 04. 2014

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes v Bruseli spustila dvojročnú celoeurópsku kampaň Zdravé pracoviská bez stresu. Výskyt pracovného stresu v Európe je zarážajúci. Z posledného celoeurópskeho prieskumu verejnej mienky agentúry EU-OSHA vyplynulo, že 51 % zamestnancov sa domnieva, že pracovný stres je na ich pracovisku bežný, a 4 z 10 zamestnancov si myslia, že problém stresu sa v ich organizácii nerieši správne. Zamestnávatelia a zamestnanci však môžu spolu úspešne zvládať stres a predchádzať pracovnému stresu a psychosociálnym rizikám; cieľom kampane Zdravé pracoviská je poskytnúť spoločnostiam v tejto oblasti pomoc. 

Európska cena za dobrú prax – výzva na predkladanie nominácií pre organizácie, ktoré úspešne zvládajú stres na pracovisku - 15. 04. 2014

Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci (EU-OSHA) odštartovala 12. ročník Európskej ceny za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. V rámci tejto súťaže, ktorá je súčasťou kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“, môžu posielať žiadosti o účasť tie európske podniky alebo organizácie, ktoré prijali opatrenia na úspešné riadenie stresu a psychosociálnych rizík na svojich pracoviskách. Víťazov odmenia počas ceremónie odovzdávania cien na jar roku 2015.

Inauguration of new premises and signature of Seat Agreement mark historic day for EU-OSHA - 31. 03. 2014

Inauguration of new premises

Speaking at the inauguration of the brand new premises in the Miribilla area of Bilbao, the European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, László Andor announced today that the European Commission would shortly publish its much-awaited EU Strategic Framework on Health and Safety at Work. 

Určenie priorít výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 - 24. 03. 2014

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) určila kľúčové prioritné oblasti výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP), ktoré Európe pomôžu dosiahnuť jej ciele do roku 2020. Tieto priority sa stanovili v štyroch hlavných tematických okruhoch: (1) demografická zmena; (2) globalizácia a meniaci sa svet práce; (3) bezpečné nové technológie a (4) nová alebo rastúca expozícia chemickým a biologickým látkam na pracovisku.