OSHmail 258

OSHmail 258

April 2024

Highlights

View all link-arrow
27/04/2024

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v udržateľných dodávateľských reťazcoch

Vývoj smerom k udržateľnosti, napríklad podpora obehového hospodárstva alebo udržateľného uzatvárania zmlúv, môže priamo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Na zaistenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas zelenej...

Pozri viac Pozri viac
09/04/2024

Infografika medzi novými zdrojmi venovanými práci pre digitálnej platformy

Práca pre digitálne platformy zahŕňa širokú škálu pracovných miest a pracovníci, ktorých sa týka, čelia veľmi rôznorodým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Na doplnenie existujúcich zdrojov na účely zvýšenia...

Pozri viac Pozri viac
19/03/2024

Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: zohľadňuje sa bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov?

Digitalizácia mení pracovisko, pričom technológie riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii (AIWM) sa stávajú prioritnou oblasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP ) . V našom najnovšom dokumente sa skúma vzťah medzi umelou...

Pozri viac Pozri viac
25/03/2024

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a doma: Máte právo na prosperitu

Môže sa zdať, že pracovať v bezpečnom prostredí a tráviť čas s rodinou je privilégium. V EÚ sú to však práva pre všetkých pracujúcich. Prioritou EÚ je vaša spokojnosť, ktorá začína obmedzením maximálneho pracovného času na 48 hodín týždenne a ide až...

Pozri viac Pozri viac

Healthy Workplaces Campaign

Newsletter - Healthy Workplaces Campaign image
12/04/2024

> Prihláste sa do súťaže Cena za dobrú prax a vstúpte do digitálneho veku práce!

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
03/04/2024

> Demonstrating OiRA tools in Slovakia to highlight the importance of risk assessment

Small and medium-sized enterprise owners, managers, safety technicians, members of the...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
22/03/2024

> OiRA in figures: More than 60 tools in the pipeline

The OiRA project, EU-OSHA’s Online interactive Risk Assessment tool, is the first EU...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
20/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: digital platform work and OSH implications

The digital transition is significantly transforming the European economic system...

Multilingual publications

Videos

26/03/2024

Occupational health and safety in Europe: where are we now?

William Cockburn Salazar, Executive Director of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), answers the question in this first episode of the “Discussions d'EUROGIP”.

Pozri viac Pozri viac

More news

05/04/2024

> VET schools managers’ well-being: EfVET’s position paper out

The European Forum of Technical and Vocational Education and Training organisation (EfVET)...

View all View all

Events

Zobraziť všetky Pozri viac