OSHmail 257

OSHmail 257

March 2024

Highlights

View all link-arrow
20/02/2024

Podeľte sa s nami o svoj názor! Začal sa nový prieskum mienky partnerov agentúry EU-OSHA

Tento prieskum je príležitosťou pre partnerov a používateľov práce agentúry, aby poskytli spätnú väzbu na našu organizáciu a jej činnosť. Spätná väzba nám pomôže lepšie nasmerovať naše úsilie a zlepšiť relevantnosť a užitočnosť našej práce. Výsledky...

Pozri viac Pozri viac
28/02/2024

Viac ako 90 partnerov z celej Európy spolupracuje na vytvorení bezpečnej a zdravej digitálnej budúcnosti práce

Organizácie z rôznych odvetví pôsobiace na celoeurópskej úrovni sa prihlásili ku kampani Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 ako oficiálni partneri kampane . Tieto spoločnosti a združenia z verejnej a súkromnej sféry zohrávajú kľúčovú úlohu pri...

Pozri viac Pozri viac
08/03/2024

Medzinárodný deň žien 2024: investovanie do žien na pracovisku

V rámci medzinárodného dňa žien 2024 uverejnila agentúra EU-OSHA nový diskusný dokument, v ktorom sa skúmajú rodové aspekty telepráce a kľúčové výzvy, ktorým čelia ženy. V tomto dokumente sa zdôrazňuje vplyv prechodu na teleprácu a hybridné modely...

Pozri viac Pozri viac
05/03/2024

Vplyv práce pre digitálne platformy na pracovníkov v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré zamestnáva približne 10 % celkovej pracovnej sily v mnohých krajinách EÚ, čelí viacerým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Digitalizácia a zavedenie práce pre...

Pozri viac Pozri viac

Healthy Workplaces Campaign

11/03/2024

> William Cockburn talks EU-OSHA’s mission and latest campaign with Health and Safety Review

William Cockburn, EU-OSHA Executive Director, recently sat down with our media partner...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
11/03/2024

> EU-OSHA welcomes the OiRA and IRAT community to explore synergies

Proper risk assessment is the key to safe and healthy workplaces. However, carrying out...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
07/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: Domestic violence and the workplace

Domestic violence impacts employment, productivity, safety, and health in a myriad of ways...

Multilingual publications

Videos

05/03/2024

What is ‘Safe and healthy work in the digital age’ about?

EU-OSHA Executive Director William Cockburn Salazar gives a brief statement on the importance of OSH in the digital transformation of work and the 2023-25 Healthy Workplaces Campaign ‘Safe and healthy work in the digital age’. Addressing the impact...

Pozri viac Pozri viac

More news

12/03/2024

> New online and onsite occupational health and safety courses offered by NIVA

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) has expanded its...

01/03/2024

> Participate in the International Working on Safety conference by submitting your abstracts - extended deadline!

The call for abstracts for the International Working on Safety (WOS) 2024 conference is...

View all View all

Events

Zobraziť všetky Pozri viac