Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Vaše právo na prácu v bezpečnom a zdravom prostredí: Spoločne uspejeme!

Image

Spravodlivá práca a fungujúca sociálna ochrana patria medzi hlavné zásady Európskeho piliera sociálnych práv. Pilier a jeho schválený akčný plán poskytuje ochranu ľudí pri práci, pri hľadaní zamestnania a počas celej ich kariéry a osobného života. Na podporu tohto cieľa bola nedávno spustená kampaň pod záštitou Európskej komisie Spoločne uspejeme!, ktorej cieľom je posilniť sociálne práva a zlepšiť život všetkých občanov vo veľmi konkrétnych oblastiach, ako sú zručnosti, rodina, príjem, rovnosť a práca.

Komisia zabezpečuje, aby mal každý prístup ku kvalitnej práci a odbornej príprave, čím prispieva k vytváraniu väčšieho počtu pracovných miest a k boju proti nerovnosti a sociálnemu vylúčeniu. V rámci akčného plánu EU-OSHA bezplatne sprístupňuje svoje nástroje na Online interaktívne hodnotenie rizík (OiRA), aby tak pomohla podnikom pri dodržiavaní vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Inšpirujte sa príbehmi o úspechoch, získajte prístup k cenným nástrojom a informujte sa o nadchádzajúcich podujatiach vo svojej krajine. Vaša bezpečnosť a zdravie sú na prvom mieste!

Pozrite si zdroje týkajúce sa sveta práce

Táto kampaň Spoločne uspejeme prebieha súbežne s Európskym rokom zručností .

 

#MakeItWork #SocialRights