Najdôležitejšie udalosti
26/04/2019

Svetový deň BOZP bude v znamení tém bezpečnosti a ochrany zdravia a budúcnosti práce.

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tento rok zameraný na budúcnosť práce a jej vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Tento deň, ktorý si každoročne pripomíname 28. apríla, je súčasťou celosvetovej kampane na podporu bezpečnej, zdravej a dôstojnej práce.

V ten istý deň si pripomíname aj medzinárodný pamätný deň pracujúcich. Témou tohtoročnej kampane medzinárodnej konfederácie odborových zväzov ITUC je „Prevzatie kontroly – odstránenie nebezpečných látok z pracovísk“.

Prečítajte si viac o týchto významných celosvetových kampaniach a o tom, ako EU-OSHA prispieva k rozširovaniu ich dosahu v blogových článkoch:

Budúcnosť práce v centre pozornosti Svetového dňa BOZP a Pamätný deň pracujúcich 2019: Prevzatie kontroly – odstránenie nebezpečných látok z pracovísk.

Navštívte osobitnú webovú stránku organizácie MOP a stiahnite si správu „Bezpečnosť a ochrana zdravia ako ústredná téma budúcnosti práce“.