Najdôležitejšie udalosti
29/05/2019

Svetový deň bez tabaku: odvráťte sa od fajčenia a dbajte na zdravé pľúca

napofilm.net

Každý rok 31. mája sa pozornosť upriami na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho vystavenia cigaretovému dymu. Svetový deň bez tabaku má odradiť od užívania tabaku v ktorejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby aktívne propagovali životný štýl bez tabaku.

V rámci iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každý rok poukazuje na jednu vybranú tému, ktorá sa stane jednotným posolstvom pre celý svet. V kampani na rok 2019 sa pozornosť obracia na vystavenie tabaku a jeho škodlivé účinky na pľúca, počínajúc rakovinou až po chronické ochorenie dýchacích ciest.

Napriek tomu, že škodlivé účinky tabaku na ľudské zdravie sú dobre známe, mnohí pracovníci ešte stále nemôžu pracovať na pracoviskách bez cigaretového dymu. EU-OSHA má v ponuke zbierku informačných listov na pomoc pri zabezpečení pracovného prostredia bez cigaretového dymu pre každého.

Pozrite si film Napo vo filme ... pľúca v práci a oboznámte sa s tým, ako bojovať s cigaretovým dymom.

Dočítajte sa viac o rakovine súvisiacej s prácou a nebezpečných látkach.