Najdôležitejšie udalosti
10/10/2020

Svetový deň duševného zdravia – Bezpečné a zdravé pracoviská chránia pracujúcich

Každoročne 10. októbra oslavujeme Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa oslavy nesú v znamení myšlienky Duševné zdravie pre všetkých. Väčšie investície – väčší úspech. Vytýčila ju Svetová federácia duševného zdravia, aby zlepšila informovanosť o otázke duševného zdravia a potrebe zvýšenia investícií počas pandémie ochorenia COVID-19 a po nej.

Pandémia koronavírusu zmenila svet práce, priniesla psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou, čo sú najkomplexnejšie problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s veľkým dosahom na zdravie jednotlivcov, na organizácie a národné ekonomiky.

Na ich riešenie musíme spojiť sily a spoločne propagovať dobré duševné zdravie na pracoviskách v EÚ, nielen na ochranu duševného (a fyzického) zdravia a pohody zamestnancov, ale aj vzhľadom na prosperitu podnikov.

V OSHwiki si prečítajte si články o Duševnom zdraví pri práci a COVID-19: usmernenie pre pracoviská

Využite usmernenia EÚ: COVID-19: SPÄŤ NA PRACOVISKO – prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov

Ďalšie zdroje o psychosociálnych rizikách a strese pri práci

Sledujte kampaň na sociálnych médiách #SvetovyDenDusevnehoZdravia