Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Svetový deň duševného zdravia: objavte našu novú webovú stránku o psychosociálnych rizikách súvisiacich s prácou a o duševnom zdraví!

Image

© WHO

Spojme naše sily pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia a vytvorme zdravšie a priaznivejšie pracovné prostredie pre všetkých! Každý rok si 10. októbra pripomíname, že duševné zdravie je základným ľudským právom pre všetkých ľudí, čo potvrdzuje aj tohtoročné motto Naša myseľ, naše právo

Kvalitná práca môže podporiť duševné zdravie. Približne 27 % pracujúcich však tvrdí, že zažíva stres, depresiu alebo úzkosť, ktoré sú spôsobené alebo zhoršené prácou. Vysoké pracovné zaťaženie, nedostatočná kontrola, neistota zamestnania alebo obťažovanie patria medzi faktory psychosociálneho rizika, ktorým je možné predchádzať.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie k tejto téme, pozrite si našu novú tematickú webovú stránku o psychosociálnych rizikách a duševnom zdraví. Predstavuje sa v nej výskumný projekt agentúry EU-OSHA (2022 – 2025), ktorého cieľom je poskytovať informácie pre politických stratégov, na prípravu prevenčných opatrení a zvyšovanie informovanosti. Výskum sa zameriava na fakty a čísla, riadenie politiky a prax, usmernenia a nástroje, poznatky o zaobchádzaní s násilím a možností návratu do práce, pričom zohľadňuje rozmanitosť a zraniteľné skupiny.

Pri príležitosti tohto dňa Európska komisia organizuje v Bruseli konferenciu: Komplexný prístup EÚ, ktorý uprednostňuje zdravé duševné zdravie pre všetkých, ako podporné opatrenie k jej „Komplexnému prístupu k duševnému zdraviu“.