Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Svetový deň boja proti rakovine 2024: výsledky prieskumu expozície pracovníkov v jednotlivých jazykoch!

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý si každoročne pripomíname 4. februára, sa EU-OSHA zaviazala zapojiť do boja proti rakovine, ktorá je hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ.

Podľa výsledkov jej nedávneho prieskumu expozície zamestnancov sú najčastejšími rizikovými faktormi vzniku rakoviny na pracoviskách v Európe UV žiarenie a emisie z naftových motorov. Prieskum prispieva k zlepšeniu preventívnych opatrení a k aktualizácii politík založených na dôkazoch v EÚ. 

Oboznámte sa s  prvými zisteniami a metodologickým zhrnutím (po anglicky, fínsky, francúzsky, nemecky, grécky, španielsky, maďarsky, portugalsky).

Viac informácií nájdete v našej tematickej webovej sekcii o prieskume vystavenia pracovníkov na stránke Prieskum expozície zamestnancov