Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Svetový deň boja proti rakovine 2023: príležitosť zamerať sa na rakovinu súvisiacu so zamestnaním

Image

© UICC

Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si každoročne pripomíname 4. februára, je príležitosť na oboznámenie sa s touto problematikou a na prijatie opatrení na zmenšenie zaťaženia rakovinou v celosvetovom meradle. Agentúra EU-OSHA sa vážne zaviazala k boju proti rakovine, ktorá je prvou príčinou úmrtí v EÚ súvisiacich so zamestnaním.

Súčasťou tohto úsilia je terénna práca agentúry EU-OSHA Prieskum expozície zamestnancov na identifikáciu rizikových faktorov prospievajúcich k vzniku nádorových ochorení pri práci, ktorá sa ukončí tento mesiac a ktorej prvé výsledky budú oznámené v závere tohto roku. Cieľom prieskumu je poskytnúť informácie, ktoré sú určené na zlepšenie ochrany pred nebezpečnými látkami a ktoré by mohli prispieť k aktualizácii právnych predpisov EÚ.

Prečítajte si informačný list agentúry EU-OSHA o karcinogénoch pri práci a viacjazyčné informačné listy o karcinogénnych látkach a procesoch zverejnené v Pláne opatrení proti karcinogénom, čo je iniciatíva, ktorú agentúra EU-OSHA aktívne podporuje.

Pozrite si film s postavičkou Napo Skrytí zabijaci na zvýšenie informovanosti o rizikách karcinogénov vznikajúcich počas pracovného procesu a o spôsobe, ako im predchádzať.

Informácie o Svetovom dni boja proti rakovine a o všetkých aktivitách kampane na odstránenie rozdielov v onkologickej starostlivosti.