Najdôležitejšie udalosti
04/02/2020

Svetový deň boja proti rakovine 2020: odhodlaní spoločne sa usilovať o pracoviská bez výskytu rakoviny

Image by Jill Wellington from Pixabay

V uplynulých 20 rokoch sa Svetový deň boja proti rakovine, ktorý si pripomíname 4. februára, stal vplyvným hnutím, ktoré inšpiruje organizácie, spoločenstvá a jednotlivcov, aby zvyšovali informovanosť a podnikali opatrenia na zníženie globálneho dosahu tejto choroby.

Rakovina súvisiaca so zamestnaním zostáva aj naďalej najväčšou výzvou v oblasti ochrany zdravia pri práci v Európe. V dôsledku expozície karcinogénom v zamestnaní sa každý rok objaví 120 000 prípadov.

Agentúra EU-OSHA aktívne prispieva k boju proti rakovine súvisiacej so zamestnaním prostredníctvom výskumu a činností zameraných na zvyšovanie informovanosti. V súčasnosti prebieha prípravná fáza prieskumu, ktorého cieľom je získať komplexné údaje o expozícii zamestnancov rizikovým faktorom rakoviny v Európe. Cieľom prieskumu je zlepšiť zacielenie kampaní na zvyšovanie informovanosti a preventívnych opatrení, ako aj prispieť k tvorbe politík založenej na faktoch.

Prečítajte si podrobnejšie informácie o projekte s názvom Workers’ exposure survey on cancer risk factors in Europe (Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom rakoviny)

Pozrite si našu webovú sekciu venovanú rakovine súvisiacej so zamestnaním

Zistite viac o Pláne opatrení proti karcinogénom a aktívnej úlohe, ktorú zohráva agentúra EU-OSHA

Pripojte sa k Svetovému dňu boja proti rakovine a ku kampani #IAmAndIWill