Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Pracujete z domu? Tak bezpečne a zdravo s OiRA

Image

© EU-OSHA

Keďže telepráca je po pandémii veľmi bežná, nový nástroj na interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) môže teraz zamestnávateľom a zamestnancom pracujúcim na diaľku pomáhať pri vytváraní bezpečnejších a zdravších pracovísk v domácom prostredí. 

Nástroj OiRA pre teleprácu nie je špecifický pre konkrétne odvetvie. Bez ohľadu na to, v ktorej oblasti podnikáte, je jeho použitie veľmi jednoduché. Podporuje zamestnávateľov tým, že vytvára vyhlásenia o rizikách založené na politikách, a pracovníkov pracujúcich na diaľku tým, že ponúka tipy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, a to od organizácie pracoviska, pracovného prostredia a pracovnej stanice až po psychosociálne riziká, ktoré so sebou telepráca prináša.

Tento nástroj možno začleniť do existujúcich odvetvových nástrojov OiRA EÚ alebo ho môžu upraviť národní partneri OiRA tak, aby vyhovoval potrebám rôznych krajín a odvetví. 

Riadite pracovnú silu na diaľku? Alebo pracujete z domu? 

Používajte a pomôžte nám propagovať nástroj OiRA týkajúci sa telepráce

Všetky informácie o tom, ako nástroj OiRA pomáha podnikom predchádzať rizikám súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci