You are here

Najdôležitejšie udalosti
29/11/2018

Práca v digitálnej budúcnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia v roku 2025

Konečné výsledky prognostického projektu EU-OSHA o náraste digitalizácie práce a súvisiacich výzvach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sú teraz dostupné v novej správe. Umelá inteligencia, kolaboratívne roboty, virtuálna a rozšírená realita, online platformy a iné inovácie určujú zmenu spôsobov, akými ľudia pracujú.

Vďaka robotike a automatizácii ľudia zriedkavejšie pracujú v tradičných nebezpečných prostrediach, zatiaľ čo trendy, ako sú nové formy rozhraní človek-stroj, pribúdanie práce online a mobilnej práce, monitorovanie a riadenie zamestnancov algoritmami, stieranie hraníc medzi pracovným a súkromným životom alebo častejšie striedanie zamestnaní, vedú k rastúcemu riziku pracovného stresu a ergonomickému riziku.

Prečítajte si tlačovú správu

Stiahnite si prognostickú správu a prehľad nových a vznikajúcich rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súvisiacich s digitalizáciou do roku 2025

Pozrite si náš kreslený scenár na stručnú ilustráciu, ako digitalizácia môže ovplyvniť budúcnosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ďalšie informácie o rozvoji IKT a digitalizácie práce