Najdôležitejšie udalosti
13/04/2021

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy: všetko, čo potrebujete vedieť

Veľa zamestnancov s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy môže ďalej pracovať, ak majú patričnú podporu a primerané pomôcky. V novom informačnom liste a infografike, ktoré nájdete na webovom sídle kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž v časti venovanej prioritnej téme chronických ochorení, sa dočítate, ako môžu byť prospešné jednoduché opatrenia na pomoc jednotlivcom pre všetkých pracujúcich, aby zotrvali v zamestnaní.

Štvorstranový informačný list obsahuje prehľad povinností zamestnávateľov, tipy na prispôsobenie pracoviska, príklady otvorených rozhovorov, ktoré nielenže pomôžu jednotlivcom s chronickými ochoreniami, ale dokáže sa nimi podstatne viac.

Prevezmite si informačný list a infografiku

Ďalšie zdroje nájdete na webovom sídle kampane v časti venovanej prioritnej téme chronických ochorení

Prečítajte si viac informácií o najbližšej kampani o znižovaní záťaže