Najdôležitejšie udalosti
15/11/2019

Muskuloskeletálne poruchy súvisiace s prácou: prevalencia, náklady a demografické faktory v EÚ

© Cristina Vatielli 

Naša nová komplexná európska súhrnná správa a zhrnutie sa zameriavajú na to, ako muskuloskeletálne poruchy ovplyvňujú pracovnú silu, spoločnosť a hospodárstvo v Európe.

Tieto publikácie sú súčasťou rozsiahleho projektu agentúry EU-OSHA, ktorého cieľom je analyzovať vnútroštátne a európske údaje o muskuloskeletálnych poruchách, ich vplyv na zdravie a prácu, rizikové faktory a opatrenia súvisiace s prevenciou a návratom do práce.

Táto hĺbková analýza poukazuje na potrebu integrovaného prístupu k prevencii muskuloskeletálnych porúch súvisiacich s prácou, ktoré postihujú milióny pracovníkov a zamestnávateľov stoja miliardy eur. 

Pripravuje sa vydanie niekoľkých vnútroštátnych správ.

Prečítajte si záverečnú súhrnnú správu a zhrnutie

Pozrite si našu tematickú webovú sekciu a získajte viac informácií o muskuloskeletálnych poruchách súvisiacich s prácou