Najdôležitejšie udalosti
07/01/2021

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: údaje a čísla, ktoré sú potrebné na prijatie opatrení

facts and figures

Vedeli ste, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším zdravotným problémom zamestnancov na pracoviskách v Európe, čo má zásadný vplyv na zdravie, podnikanie a národné hospodárstva? V osobitnej časti webovej stránky o kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o povahe a rozsahu tohto problému a dôvodoch, prečo treba riešiť problematiku poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku.

K zdrojom, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke, patrí informačný list, výskumné správy, prípadové štúdie, praktické nástroje a usmernenia s aktuálnymi informáciami, štatistikami a poradenstvom.

Ak chceme predchádzať týmto vysoko invalidizujúcim poškodeniam súvisiacim s prácou a riadiť ich, je nevyhnutné, aby sme túto problematiku pochopili vďaka spoľahlivým informáciám a zdrojom.

Venujte pozornosť prioritnej oblasti a pozrite si údaje a čísla týkajúce sa poškodení podporno-pohybovej sústavy

Získajte všetky informácie o kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Oboznámte sa s našim výskum týkajúci sa poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou